Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 18.09.2020

Rekisterinpitäjä: Kale Leskinen, Donnerinkatu 3, 05800, Hyvinkää

leskinenkale@gmail.com

Kerään tietoja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Sivustolla käytetään evästeitä (mm. Google Analytics) analysoimaan sivuston kävijöitä ja mahdollisesti markkinoinnin kohdistamisen apuvälineenä.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottaa – yritykseni, siis Kale Leskinen – sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytän henkilötietojasi: – sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan – kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Sinulla on seuraavat oikeudet: – oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot – oikeus tietojen oikaisemiseen – oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin) – oikeus vastustaa käsittelyä – oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin) – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.